Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại tại thể thao Đông Á:

  • – Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  • – Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  • – Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.
  • – Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.