Mục lục

Giấy Chứng Nhận ISO Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Và Môi Trường Của Thể Thao Đông Á

Bắt đầu từ ngày 12/09/2020, các thiết bị và dụng cụ của Thể Thao Đông Á đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường.

1. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của thể thao Đông Á

ISO 9001 được coi là một chuẩn mực về chất lượng trên toàn thế giới, nó áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần cải thiện vào các quy trình nội bộ và nâng cao uy tín cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trong ngành sản xuất kinh doanh của họ.

Thể thao Đông Á đã được cấp chứng nhận

Chứng nhận ISO về chất lượng của thể thao Đông Á

Chứng nhận ISO 9001:2015 về chất lượng của thể thao Đông Á

Quyết định cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 9001

Quyết định cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 9001

2. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của thể thao Đông Á

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường của họ thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Chứng nhận ISO về môi trường của thể thao Đông Á

Chứng nhận ISO 14001:2015 về môi trường của thể thao Đông Á

Quyết định cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 14001

Quyết định cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 14001

Nhận Xét Của Khách Hàng
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments