Dự án đã triển khai

Giấy Chứng Nhận ISO Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Và Môi Trường Của Thể Thao Đông Á

Dự án đã triển khai - 787 lượt xem
Bắt đầu từ ngày 12/09/2020, các thiết bị và dụng cụ của Thể Thao Đông Á đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường. 1. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của thể thao Đông Á ISO 9001 được coi là một chuẩn mực về chất lượng trên toàn...